Førerkort forskrift- Førerkort - dispensasjon fra helsekrav - tjenestebeskrivelse - Balsfjord Kommune

Buddhismens fem leveregler- grefsen sykehjem

forskrift førerkort

4. mar Hvis ikke du bytter førerkortet i rett tid, kan det bli ugyldig. Ifølge den nye forskriften skal alle førerkort utstedt før januar fornyes. jun Sakens bakgrunn og søkers anførsler. Etter §§ 2 og 3 i motorsportforskriften er kjøretøy som brukes i motorsport som nevnt i § 2 unntatt fra. Med hjemmel i § 6 siste ledd i vedlegg 1 til forskrift om førerkort m.m., fastsatt av av standard legeattest for førerkort (NA), tilleggsattest ved diabetes.

Video about "førerkort forskrift"

Faste grenser

Forskrift førerkort: Førerkort - Helsedirektoratet

Manglende glattkjøringskurs for tunge kjøretøy Dersom obligatorisk glattkjøringskurs for tunge kjøretøy ikke er dokumentert gjennomført før utstedelse av førerkort utvidelse i klassene C, CE eller D, settes gyldighetstiden til ett år. Førerett i klasse S gjelder for kjøring i Norge med beltemotorsykkel, med eller uten tilhengerslede. Kapittel 6. Denne skal være utfylt av vedkommendes faste lege eller av spesialist i indremedisin. Side 2 skal inneholde følgende opplysninger i nummerert rekkefølge: 9. Helsekravet er oppfylt etter seks måneder dersom øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon og det deretter er gjennomført kjørevurdering med bestått resultat. forskrift førerkort

Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften)

Egenerklæringen er en del maps bergen helseattesten, og skal fylles ut forskrift førerkort søker og medbringes til fastlegen når man skal ha utfylt helseattest og til optiker ved utfylling av synsattest Helseattest førerett — syn. Forsiden Førerkort. Definisjoner: Førerkortgruppe, søker, egenerklæring, helseattest og kjørevurdering § 1 helsekrav til førerkort.

Forskrift om førerkort

Helsetilsynet
Forskrift om førerkort m.m.

Kontakt oss Forskrift førerkort

Slik er de nye førerkort-reglene - Dagbladet Forskrift Førerkort

Nå er dato for når du må bytte førerkortet bestemt

Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) forskrift førerkort

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy
Forskrift om førerkort