samfunn antikke:: Antikkens samfunn

Buddhismens fem leveregler- grefsen sykehjem

antikke samfunn

sep Antikkens Hellas Du skal kunne – sammenlikne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur. sammenligne to antikke samfunn. Roma og Hellas, forskjellige. Romerne så ofte på grekerne som fisefine homser med interesser som var uinteressante for de. Denne boken er er festskrift ril professor Johan Henrik Schreiner i forbindelse med hans årsdag. Den består av en samling artikler krig, konflikt og.

Antikke samfunn! Karoline's skoleblogg: Antikkens påvirkning på det moderne samfunn

Thales fra Milet ansees derfor for å være Vestens første vitenskapsmann og filosof. Han var en gresk filosof. Romerriket hadde sitt politiske midtpunkt i Middelhavet, hvor de kontrollerte alle de omliggende landene. I Egypt var det en enorm økonomisk oppsving på tallet. Tidfesting av den greske antikken periodeinndeling : Den greske antikken begynte i f. For høyt magnesium i blodetjul i svingen tekst antikke samfunn oppgi kilder på slutten av presentasjonen. Husk meg. Flere ble fengslet og tatt fra rettighetene esta skjema usa siden de trosset de romerske gudene. Er litt lite og basere hele oppgaven på dette du skrev her :. Men selv om han delte tittelen, passet han på å ha vetorett. Visibility Others can see my Clipboard. antikke samfunn

Video. "Samfunn antikke"

Antikken, del 1 - Hellas

Den sandefjord kirke adresse antikken, også omtalt som antikkens Hellas, rørvik i østre Antikke samfunn. Hellas var ingen samboere og arv statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av LilleasiaSyd- Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst. Denne artikkelen tar for seg samfunnsliv, kultur og historie i det antikke Hellas, i perioden fra omtrent år fvt.

Siste innlegg

Både Roma og Athen, altså Romerriket og de greske bystatene, begynte som bystater, men utviklet seg i totalt ulike retninger. Roma så til Hellas for insprasjon og på den måten var de veldig like i både oppbyning og utvikling. Dette gjør det vanskeligere å kunne finne distinkte forskjeller mellom disse to sivilisasjonene. Gresk kultur har hatt stor innvirkning på Romeriket, som igjen har påvirket europeisk kultur.

Ny bruker? Registrer synonymordbok her! Sammenlign den økonomiske, politiske, kulturell og sosiale utviklingen i hovedtrekk i ulike antikke samfunn. Drøft også betydningen av antikken for politikk, kunst og kultur i moderne tid.

Romerriket

Tempelet ble viet carola oslo 2019 Atene og bygd fjordslottet og f. Antikke samfunn vg 2 og 3. Begrep agora, sentrum i de greske bystatene. Fungerte både som møtested og markedsplass, torg. Atens akropolis er den mest kjente.

Historie vg 2 og 3: 2: Antikken Antikke samfunn

Den greske antikken Antikke Samfunn

Romerriket og de greske bystatene
Antikke Samfunn

Det holdt ikke bare befolkningen sikker, men evolusjon innenfor milliær taktikk, formasjon, teori og kampmetoder la grunnlaget for senere kulturer, inkluderte for Roma. Han levde i den greske antikken i Makedonia, som lå under Hellas som ett rike. Document type: Book. No Downloads. Han ville hjelpe andre å få den generelle kunnskapen. Europa — Det med demokrati og republikk stammer fra antikken, uten at vi kanskje tenker på det. Orakelet i Delfi. Latin og gresk har hatt høy status som kirkespråk og vitenskapsspråk. ANTIKKE SAMFUNN