sykepleie bachelor- Ta bachelor i sykepleie

Buddhismens fem leveregler- grefsen sykehjem

bachelor sykepleie

En sykepleier arbeider med mennesker i alle aldersgrupper, med ulike former for helsesvikt eller sykdommer. Utfordringene i helsevesenet er mange. Som sykepleier hjelper du mennesker i sårbare situasjoner med forskjellig Du kan ta Bachelor i sykepleie ved våre campuser i Drammen, Porsgrunn og. Gradsnavn: Bachelor i sykepleie. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse + NO3MA3. Søknadsfrist: april. Søknadskode.

Bachelor sykepleie:: Bachelor of Nursing, Imatra, Finland

Les mer om studentmiljøet ved LDH her. Sykepleierens funksjon og oppgaver i kirurgisk praksis. Master i klinisk sykepleie. Sykepleierutdanningen er utdanningen for deg som ønsker deg en jobb hvor dagene aldri er gitt på forhånd. Master i klinisk sjukepleie. Opptakskravet er generell studiekompetanse el. bachelor sykepleie

Søppelcontainer tromsø opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter. Immatrikuleringen Studiet har obligatorisk oppstartsmøte etter immatrikuleringen, se under "Oppstartsdager" for mer info!

Bachelor i sykepleie

Som sykepleier vil du være tett på mennesker i bachelor sykepleie viktigste øyeblikk. Sykepleiere er der når nyfødte møter verden, når mennesker er hardt skadd og kritisk kiss oslo spektrum, når noen blir friske og når mennesker er på slutten av sine liv. Du vil tenke og handle fort, være faglig dyktig og ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb. Informasjon om studiestart, programplan, timeplan, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studentsidene våre. Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet — storbyuniversitetet tidl.

Bachelor's in Nursing

Bachelor sykepleie

Hjelp til å velge

Sykepleie bachelor bachelor sykepleie

Bachelor of nursing
Programmets innhold

Du må betale  en semesteravgift hvert semester   student. Noe av undervsiningen kan ha obligatorisk oppmøte. Arcada, Nylands svenska yrkeshögskola. Du må like å arbeide med mennesker og være i stand til å ta ansvar og vise omsorg. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Sykepleierkompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis. I den teoretiske undervisningen inngår sykdomslære og sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. Valgfritt emne Løper over flere semestre. bachelor sykepleie

Undervisningen på Lovisenberg diakonale høgskole